Доброго дня. Як можна отримати консультацію у вас? Відносно закриття попереднього ПП (фізична особа). Діяльність велася у 2003 році протягом 7 місяців на єдиному податку. У грудні 2003 року була переведена на загальну систему і з січня 2004 року діяльність більше не велась та звітність до податкової не здавалась. На разі, відповідно до судового рішення, внесено запис до Єдиного Реєстру щодо припинення підприємницької діяльності даного ПП, що не пов’язане з банкрутством. Я хотіла б зареєструвати новий СПД за новим місцем реєстрації та паспортними даними, які в мене змінилися. Яким чином вирішити питання з попереднім ПП, щоб відкрити нове? (Ніяких повідомлень з податкової за адресою реєстрації отримано не було) Дякую, Олександра.

Дякую Вам за запитання Олександра, в свою чергу докладу максимальних зусиль, аби дати зрозумілу та обґрунтовану відповідь.

Отже, почнемо. Відповідно до Статті 44 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (надалі Закон)  підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця є:

невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;

наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця з інших підстав не допускається.

Отже, наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем, зокрема є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи- підприємця.

У відповідності до ч.3 Ст. 46. Закону Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи – підприємця, зокрема визначено Ст. 49 Закону, такого змісту:

1. Суд, який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, у тому числі рішення про визнання фізичної особи – підприємця недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи – підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Дата надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. У разі, якщо підставою для постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем є визнання її недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності у судовому рішенні щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця в зв’язку з визнанням фізичної особи – підприємця недієздатною або обмеженням її цивільної дієздатності суд може вказати особу, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

3. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фізичну особу – підприємця, щодо якої було постановлено судове рішення, про внесення такого запису.

4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем застосовуються обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною восьмою статті 47 Закону. Згідно із частиною восьмою ст.. 47 Закону з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем забороняється проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, щодо якої прийнято рішення про припинення підприємницької діяльності.

5. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи – підприємця, здійснюється за процедурами, встановленими частинами дев’ятою – вісімнадцятою статті 47 цього Закону.

Звертаючись до змісту статті 47. закону ми бачимо, що дана стаття регулює Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, але відповідно до ст.. 49 ми використовуємо лише ч. 8 та частини з 9 по 18.

Так, частина 8 Закону містить знайому нам норму про те, що з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем забороняється проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, щодо якої прийнято рішення про припинення підприємницької діяльності.

Частини 9-18 містять сам порядок у якому відбувається припинення підприємницької діяльності фізичної особи.

Ось і сам порядок припинення:

Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах);

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості (ч.9 ст. 47 Закону).

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення фізичної особи – підприємця, якщо вони не передбачені частиною дев’ятою цієї статті (ч.10 ст. 47 Закону).

Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт (ч.11 ст. 47 Закону).

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем вноситься до журналу обліку реєстраційних дій (ч.12 ст. 47 Закону).

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які передбачені частиною дев’ятою цієї статті, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою та другою статті 8 цього Закону;

документи подані не в повному обсязі;

документи подані раніше строку, встановленого абзацом першим частини дев’ятої цієї статті (ч.13 ст. 47 Закону).

Про залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, без розгляду заявнику в день надходження документів державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду (ч.14 ст. 47 Закону).

За відсутності підстав для залишення документів, які передбачені частиною тринадцятою цієї статті, без розгляду державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (ч.15 Закону).

Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (ч.16 ст. 47 Закону).

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної особи – підприємця (ч.17 ст. 47 Закону).

Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону (ч.18 ст. 47 Закону).

Щодо ст.. 51 Закону то відповідно до змісту цієї статті державний реєстратор у день державної реєстрації припинення фізичної особи – підприємця у порядку, визначеному статтями 47-50 цього Закону, зобов’язаний надіслати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем та відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи – підприємця.

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи – підприємця з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

Надалі розписувати весь порядок не бачу сенсу, оскільки суть питання була в  іншому.

Отже, для того щоб зареєструвати нове ПП (фізичну особу – підприємця) Вам особисто чи через законного представника необхідно пройти усі кола процедури ліквідації.

Щодо відкриття нового ПП без ліквідації старого на новий паспорт чи підробляючи документи, та таке інше не раджу, воно того не варте.

Ну і на останок, Ви можете зареєструвати юридичну особу – ПП (Приватне підприємство), ТОВ, це звісно дорожче обходиться, але і ризиків менше.

Якщо Вам стала у нагоді ця стаття прошу прийняти участь у опитуванні (на сайті з ліва) Чи сподобався Вам сайт? Якщо, щось не зрозуміло чекаю Ваших листів.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

 1. Внесено зміно до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням
 2. Порядок державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі
 3. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження
 4. Затверджено Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів
 5. Внесено зміни до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614

16 комментариев: Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи – підприємця

 • Aleksandra:

  Дякую за грунтовні відповіді та роз*яснення, Олександре. Приємно вразила Ваша оперативність та професіоналізм, що не завжди легко знайти у віртуальному просторі.
  В мене є ще запитання стосовно податкової: якщо їм (податковим органам і службам), по-суті, байдуже до обізнаності громадян, відносно ведення діяльності загалом чи правильного ведення звітної документації зокрема, хто в такому випадку, приймає рішення про подачі заяв до суду щодо припинення діяльності того чи іншого субєкта господарювання? І на якій підставі? У моєму випадку запис про припинення діяльності ПП за судовим рішенням було зроблено у серпні 2009 року. Але, судячи з усього, далі справа не пішла. Чому, прийнявши рішення щодо подачі заяви до суду про припинення діяльності ПП (без відома того самого ПП, можливо, він би не був згоден, як мінімум, а відповідальна особа, припустимо, на разі не в змозі згодитись чи, принаймні, оскаржити таке рішення з тих чи інших причин) ніяких інших дій з боку установ не було? З якою метою подавалася заява до суду про припинення діяльності (якшо, як помічалося вище, “їм байдуже”) і хто відповідальний за такі заяви. Якщо протягом двох років ніяких дій щодо акту ліквідації проведено не було, чи означає це, що ліквідація протягом певного проміжку часу може розпочатися тільки безпосередньо субєктом господарської діяльності за його ініціативи, в іншому випадку – за терміном давності – ПП ліквідується держаними органами? Якщо так, то який термін давності, чи визначається він чинним законодавством? Дякую.

 • Сімейний юрист:

  Дякую за запитання.
  Отже, в разі ненадання державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов’язане з банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною дев’ятою статті 47 цього Закону №755-15. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
  Щодо реєстрації юридичної особи то юридична особа може перебувати на єдиному податку. До того ж, з1 квітня 2011 року по 1 квітня 2016 року для деяких категорій підприємств встановлену 0 ставку оподаткування.
  В даний час, за браком вільного часу, я надаю лише консультаційні послуги. Вартість послуг під ключ, у м. Києві десь від 2000,00 грн., але наскільки я розумію Ваш ФОП у іншому місті. Дякую за коментар, будуть питання звертайтесь.

  P.S. Порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця –
  тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця відповідальність введена Законом України № 3384-17 вiд 19.05.2011

 • lashayer:

  Отлично написано! Буду думать как закрыть своё ЧП…

 • utor:

  Интересно написано. Интересно сколько времени Вы на это потратили

 • wiamp:

  Подписался на RSS, буду следить =)

 • aimp:

  По моему Вам нужно чаще отдыхать, очень уж Вы заработались.

 • Петр:

  Мне нравятся Ваши посты, заставляет задуматься…

 • Юрий:

  Занятно пишете, жизненно. Все-таки, для того, чтобы делать по-настоящему интересный блог, нужно не только сообщать о чем-то, но и делать это в интересной форме:)

 • в контакте:

  Спасибо! Буду теперь заходить на этот блог каждый день!

 • Алексей:

  Спасибо. Прочитал с интересом, и вообще полезный у Вас блог

 • Ип Хан:

  Можно и поспорить по этому вопросу, ведь только в споре может родиться истина.

 • Alyn:

  Thanks!

 • ООО Блек Би пи фора:

  Спасибо за качественный пакет документов для регистации ООО. Управился сам. Буду счёт открывать.

 • Rumor:

  Спасибо, что помогли закріть СПД и біструю регистрацию ТОВ. Рекомендую Джи єнд Кей партнерс в сфере ликвидации и регистрации СПД и ТОВ.

 • Іван:

  Дякую за допомогу.

 • Михаил:

  Возился с закрытием СПД два года. реально помогли. Сегодня делаю оплату, премиальные учту при встрече.