Мабуть багато хто з нас запитував себе: «Що буде з Україною далі?». Та мало хто замислюється над тим, чим відрізняється Держава від господарського підприємства. На мою думку лише розмірами. Як ці питання пов’язані між собою? Дуже просто. Майже у всіх підприємств є стратегічні програми розвитку або бізнес плани чи програми розвитку, суть від цього не змінюється. Якщо визначена стратегія то і тактика вималюється.

Кожного дня ми чуємо про різні сценарії розвитку, критику уряду, обіцянки про краще життя. Але справжні реалії знаходяться майже на поверхні їх ні хто не ховає, але нажаль, майже ніхто і не читає. Хоча в них є відповідь на питання: «що буде із Україною у найближчі роки?».

Наприклад. Уряд обіцяв податкові канікули, зниження фіскального тиску. На перший погляд начебто виконав. Але лише на перший погляд. Хоча від Уряду у вирішенні цього питання мало, що залежало. По Меморандуму МВФ Україна отримує кредит лише за умови збільшення податкового тиску. Уряд збільшив, запровадивши новий екологічний податок. При цьому, знизивши фіскальний тиск на бізнес, поклавши обов’язок його сплати на кінцевого споживача тобто пересічних громадян.

Про нові законодавчі ініціативи, які вплинуть на наше життя починаючи з 2011 року Ви можете дізнатись з затверджених Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, які ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”, а також Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року N 219-р.

Роблячи самостійний прогноз на 2012 рік візміть до уваги те, що реалізація бюджетної політики спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища, здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній сфері, забезпечення стабільності державних фінансів, високих темпів економічного зростання на основі проведення модернізації економіки держави та підвищення її конкурентоспроможності, формування бюджету на 2012 рік за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами.
Бюджетна політика як одна з рушійних сил розвитку України передбачає у 2012 році подальшу стабілізацію державних фінансів, забезпечення економічного зростання та розбудову конкурентоспроможної економіки, підвищення стандартів життя для підтримки збалансованого розвитку держави.

Система цінностей для України передбачає, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, формування основних напрямів бюджетної політики, орієнтованих на:

забезпечення соціально-економічного розвитку України;

спрямування фінансової та податкової політики на побудову ефективної держави;
забезпечення зростання рівня життя громадян та виконання заходів з подолання та запобігання бідності відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2010 року N 274 “Про невідкладні заходи з подолання бідності“;

збереження та прискорення людського розвитку шляхом підвищення ефективності та забезпечення стабільності соціального захисту, поліпшення якості і доступності медичної допомоги та освіти;

детінізацію економіки і доходів громадян, що забезпечить збільшення надходжень бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування без посилення фіскального навантаження та з дотриманням принципу справедливості при наданні суспільних послуг;

створення сприятливих умов для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку, модернізації податкової системи;

модернізацію інфраструктури та базових галузей економіки (зокрема енергетичної, вугільної, нафтогазової галузей, сільського господарства, житлово-комунального господарства, транспортного комплексу, оборонної промисловості), а також перехід від системи надання дотацій до системи самоокупності виробництва.

Основним результатом реалізації бюджетної політики у 2012 році повинні стати економічне зростання, формування сприятливого інвестиційного клімату, що базуватимуться на розширенні інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту, зміцненні конкурентоспроможності національної економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів та науково-технологічного потенціалу.

З метою забезпечення послідовності проведення державної політики та зосередження державних фінансових ресурсів на пріоритетах економічного і соціального розвитку країни передбачається подання до Верховної Ради України проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік до початку розгляду проекту державного бюджету на наступний рік, а також розгляд і прийняття таких документів взаємоузгоджено.

Орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

Розвиток національної економіки у 2012 році передбачається здійснювати в умовах створення фінансових можливостей для відновлення інвестиційної активності та активізації процесів модернізації національного виробництва шляхом подальшого проведення податкової реформи, поліпшення бізнес-клімату, активізації кредитування банківською системою реального сектору економіки та здешевлення вартості кредитних ресурсів, що надаються підприємствам реального сектору економіки, реалізації виваженої соціальної політики, спрямованої на підвищення рівня життя населення, узгодженого з можливостями економіки, виходячи з таких орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік:

валовий внутрішній продукт номінальний – 1475,5 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання – 106,5 відсотка;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,9 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 109,7 відсотка;

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, – 7,2-7,7 відсотка.
Зазначені макропоказники будуть уточнені після надходження фактичних даних щодо підсумків економічного розвитку держави за 2010 рік та оперативних статистичних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2011 році та враховані при підготовці проекту державного бюджету на 2012 рік. У прогнозні розрахунки основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік закладається середньорічний обмінний курс гривні до долара США на рівні 7,9-8 гривень.

Інвестиційна активність підтримуватиметься шляхом поліпшення фінансового стану підприємств в умовах зміцнення банківської системи та проведення фіскальної політики, спрямованої на зниження податкового навантаження та створення умов для покращення інвестиційного клімату.

Поступове щоквартальне підвищення розміру прожиткового мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп населення, мінімальної заробітної плати та впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки сприятиме підвищенню рівня доходів населення.

Формування цінової динаміки відбуватиметься в умовах зменшення податкового навантаження на реальний сектор економіки, виваженої тарифної політики та помірних темпів зростання світових цін, що сприятиме уповільненню темпів зростання цін виробників промислової продукції.

Розвиток конкуренції, товарна насиченість на споживчому ринку в умовах прогнозованого зростання виробництва у галузях, орієнтованих на споживчий ринок, та підвищення рівня доходів населення дадуть змогу досягти збалансування попиту та пропонування.
Здійснення відповідних заходів разом із проведенням узгодженої антиінфляційної політики, виваженої монетарної та бюджетної політики, помірним зростанням цін виробників промислової продукції забезпечать уповільнення темпів зростання споживчих цін.
Стабілізація економічного розвитку, посилення інвестиційної активності сприятимуть збереженню курсової стабільності гривні, а здійснення заходів із забезпечення повної продуктивної зайнятості та регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, – зниженню рівня безробіття у 2012 році.

Основні завдання бюджетної політики

Подальша стабілізація державних фінансів з метою стійкого економічного зростання передбачає:
утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету на 2012 рік на рівні 2,5 відсотка валового внутрішнього продукту;

фінансування дефіциту державного бюджету переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень;

зменшення частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет порівняно із врахованим у 2011 році (28,7 відсотка) шляхом:

- уповільнення темпів зростання реалізації підакцизних товарів (алкогольні напої, пиво та тютюнові вироби) у зв’язку з підвищенням ставок акцизного податку;

- зміни починаючи з 2012 року порядку та строків перерахування Національним банком України частини прибутку до державного бюджету;

поліпшення управління державним боргом з метою подальшого скорочення його обсягу до економічно безпечного рівня (не більш як 30 відсотків валового внутрішнього продукту);

надання державних гарантій в обсязі не більш як 1 відсоток валового внутрішнього продукту для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток експортного потенціалу національної економіки;

підвищення ефективності здійснення капітальних видатків та встановлення частки інвестиційних витрат зведеного бюджету на рівні не менш як 5 відсотків валового внутрішнього продукту, а також удосконалення механізму їх розподілу і контролю за використанням;

запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування на всіх етапах бюджетного процесу;\

впровадження на рівні головних розпорядників бюджетних коштів середньострокових інвестиційних планів у межах граничних сум середньострокового бюджету з інвестиційних проектів, що пройшли процедуру оцінювання;

упорядкування переліку головних розпорядників коштів державного бюджету з урахуванням вимог Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”  та Указу Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085  ”Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (із наступними змінами) щодо спрямування і координації діяльності окремих центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів;

оптимізацію кількості бюджетних програм та недопущення планування у проекті державного бюджету на 2012 рік бюджетних програм, назви яких не визначають конкретного цільового спрямування;

забезпечення прозорості системи державних фінансів на основі створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”;

продовження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями для поліпшення інвестиційного клімату України та залучення інвестицій;

законодавче унормування гарантій держави щодо виконання рішень суду, включаючи усунення підстав щодо невиконання таких рішень шляхом приведення соціальних зобов’язань держави у відповідність з її фінансовими можливостями;

фінансову підтримку проведення в Україні на належному рівні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Підвищення базових соціальних стандартів та гарантій передбачає:
економічно обґрунтоване підвищення:

- мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою поступового наближення його розміру до рівня мінімальної заробітної плати з урахуванням Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 29-р;

- прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення з урахуванням індексу споживчих цін;
підвищення розміру державної соціальної допомоги (у тому числі максимального), визначеного відповідно до статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“, на кожну дитину віком від 3 до 18 років;

надання соціальної допомоги залежно від матеріального становища сім’ї.
Підвищення ефективності управління державним боргом передбачає:
удосконалення законодавства про державний борг та гарантований державою борг;
недопущення у законі про Державний бюджет України передбачення норм щодо можливості залучення понадпланових державних запозичень;

вжиття заходів щодо здійснення активних операцій, пов’язаних з управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;

подальший розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів у рамках Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на 2009-2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року N 316-р;

управління ризиками, пов’язаними з державним боргом та наданням державних гарантій;
реалізацію Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2011-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 170.

Пріоритетні завдання податкової політики

Реалізація податкової політики передбачає:

розроблення та внесення змін до Податкового кодексу України з метою:

- зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо деяких податків і зборів;

- адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

- підвищення ефективності адміністрування податків;

- зменшення обсягу податкової звітності;

інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу;

своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість;

проведення моніторингу застосування норм Податкового кодексу України та усунення виявлених недоліків;

удосконалення нормативно-методичної бази з бухгалтерського обліку з метою забезпечення реалізації положень Податкового кодексу України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів;

запровадження інструментарію оцінки ефективності отримання податкових пільг, забезпечення цільового їх використання та відповідальності отримувачів за порушення умов надання таких пільг;

вжиття комплексу заходів з протидії заниженню митної вартості товарів;

здійснення методологічно-організаційних заходів щодо належного впровадження з 2012 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

покращення адміністрування плати за землю, насамперед шляхом упорядкування міжвідомчого обміну інформацією щодо платників податку та об’єктів оподаткування і відповідного удосконалення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фіскальних органів.

Національні проекти та державні цільові програми,
які передбачається реалізувати
в рамках пріоритетних напрямів

У рамках соціально-економічного та культурного розвитку передбачається реалізація таких проектів:

“Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства”, спрямований на створення мережі регіональних перинатальних центрів із застосуванням інноваційних технологій та забезпечення їх сучасним обладнанням;

“Олімпійська надія – 2022″, спрямований на розвиток спортивно-туристичної інфраструктури та здобуття права на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року, включаючи сприяння активному залученню приватних інвесторів.
Державними цільовими програмами, які передбачається виконувати у рамках пріоритетних напрямів, зокрема, є:

Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

Державна цільова економічна програма енергоефеективності на 2010-2015 роки;
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року (в частині проведення системних реформ в агропромисловому комплексі шляхом становлення та розвитку великотоварного, високотехнологічного виробництва у сільському господарстві, розбудови інфраструктури аграрного ринку, впровадження інвестиційно-іноваційних проектів в агропромисловому комплексі, подальшого вдосконалення механізму державної підтримки з метою досягнення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки на внутрішньому та зовнішньому ринку);
Державна цільова економічна програма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки;

Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки;

Державна цільова економічна програма “Ядерне паливо України»;

Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008-2012 роки;

Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2013 року;

державні цільові програми та заходи програмного характеру в галузі охорони здоров’я (спрямовані, зокрема, на боротьбу з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, онкологічними, серцево-судинними, судинно-мозковими захворюваннями, цукровим діабетом та вірусними гепатитами);

Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

державні цільові програми щодо забезпечення доступним житлом;

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки;

Загальнодержавна програма “Питна вода України” на 2006-2020 роки;

Державна цільова науково-технічна та соціальна програма “Наука в університетах” на 2008-2012 роки;

Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, а також Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року в частині обов’язкового врахування екологічної складової частини під час виконання пріоритетних державних цільових програм;

Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року;

Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему;

Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України;

Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами, а також пріоритетні проекти будівництва, реконструкції та модернізації електростанцій та магістральних ліній електропередачі в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2030 року;

Державна цільова програма “Ліси України” на 2010-2015 роки;

Програма радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки;

державні цільові програми у сфері безпеки і оборони (спрямовані, зокрема, на реформування Збройних Сил, розвиток озброєння і військової техніки, утилізацію надлишкових боєприпасів, компонентів рідкого ракетного палива та їх безпечне зберігання, а також знищення вибухонебезпечних предметів, виявлених під час розмінування територій, функціонування єдиної державної системи захисту населення і територій, облаштування і реконструкцію державного кордону).

До 2012 року передбачається провести оптимізацію кількості державних цільових програм та забезпечити прийняття закону про державне стратегічне планування. Перелік тих програм, що передбачається виконати у 2012 році (із зазначенням обсягу їх фінансування), визначатиметься Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2012 рік виходячи з показників, врахованих у проекті закону про Державний бюджет України на 2012 рік.

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами

Реалізація бюджетної політики у 2012 році у сфері підтримки регіонального економічного зростання здійснюватиметься шляхом:

підтримки стійкого економічного розвитку регіонів з урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;

концентрації державної підтримки розвитку регіонів у державному фонді регіонального розвитку;

збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України шляхом удосконалення міжбюджетних відносин та підвищення самодостатності місцевих бюджетів, що передбачає, зокрема:

- здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів;

- проведення інвентаризації нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, та відміну обов’язкового застосування таких нормативів;

- вивчення можливостей розширення надходжень бюджету розвитку;

удосконалення методологічної та нормативної бази програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні, застосування такого методу під час складання та виконання місцевих бюджетів у пілотних регіонах;

впровадження програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу;

проведення заходів, передбачених угодами щодо регіонального розвитку областей, укладених між Кабінетом Міністрів України та відповідними радами;

внесення змін до актів законодавства щодо забезпечення фінансово-організаційної кооперації на місцевому рівні;

бюджетної децентралізації, насамперед передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету за окремими бюджетними програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, дорожнього господарства та енергоефективності, заходи з реалізації яких мають забезпечувати органи місцевого самоврядування, з одночасним виділенням державою коштів для забезпечення таких видатків;

удосконалення механізму визначення і розподілу субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) через встановлення критеріїв їх розподілу на підставі формалізованих параметрів, запровадження стандартних процедур конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), реалізацію органами місцевого самоврядування права розподілу таких субвенцій за об’єктами.

Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2012 рік

Для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2012 рік необхідно вирішити питання щодо:

1) у сфері економічної діяльності:

внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність”  з метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні;

прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метою підвищення прозорості процесу приватизації, забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету в повному обсязі та проведення приватизації підприємств стратегічних галузей економіки на основі галузевих програм розвитку;
здійснення заходів із приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава;

удосконалення законодавства у сфері земельних відносин, завершення інвентаризації земель та прискорення проведення нормативної грошової оцінки земель з метою ефективного державного управління земельними ресурсами та функціонування прозорого ринку землі;

поліпшення менеджменту державних підприємств і удосконалення механізму контролю за діяльністю підприємств державного сектору економіки та відповідальності посадових осіб;

вжиття заходів щодо проведення інвентаризації об’єктів державної власності та створення єдиного реєстру таких об’єктів;

збалансування фінансового стану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та її дочірніх підприємств і компаній (без залучення бюджетних коштів і державних цінних паперів, надання розстрочень і відстрочень із сплати податкових зобов’язань) і затвердження на цій основі її бездефіцитного фінансового плану в установлений законодавством строк;

використання переваг України як Сторони Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату з метою залучення коштів для здійснення цільових екологічних (зелених) інвестицій, спрямованих на поліпшення екологічного стану у державі, переходу на прогресивні екологічно безпечні технології виробництва в усіх галузях економіки;

удосконалення механізму державної підтримки вугле- і торфодобувних підприємств (включаючи поетапне припинення покриття операційних витрат таких підприємств), реформування вугле- і торфодобувної галузі з метою підвищення ефективності її роботи;

активізації роботи з розширення джерел фінансового забезпечення розвитку дорожнього господарства шляхом залучення коштів інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесій;

планомірного приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня;

впровадження системи державного стимулювання зниження рівня енергоспоживання;
прийняття закону про адміністративні послуги, в якому передбачити, зокрема, зменшення кількості адміністративних послуг та запровадження жорсткої регламентації їх вартості;
продовження реформування системи державного контролю та нагляду в частині зменшення кількості контролюючих органів, жорсткої регламентації контролюючих процедур, зміни підходів до державного нагляду;

створення системи “єдиного вікна” для реєстрації підприємницької діяльності та добровільного припинення суб’єктів господарювання;

запровадження системи державної підтримки експортної діяльності;

застосування економічного і фінансового інструментарію для реалізації Закону України “Про державно-приватне партнерство“;

розроблення Загальнодержавної програми ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях та їх комплексної реабілітації;

2) у сфері соціального захисту та охорони здоров’я:

законодавчого унормування питань про фонд майбутніх поколінь, про проведення у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях експерименту з реформування системи охорони здоров’я та про особливості діяльності закладів охорони здоров’я;

розроблення та затвердження Державної цільової програми створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери з використанням електронної соціальної картки і комплексної програми “Здорова нація”;

розроблення Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки;

розроблення та затвердження Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

забезпечення жорсткого зв’язку між соціальними пільгами та джерелами і механізмом відшкодування їх вартості надавачам, включаючи врегулювання компенсаційних виплат за пільговий проїзд громадян громадським транспортом;

переходу до надання адресної соціальної допомоги та поступової монетизації соціальних пільг з упорядкуванням отримувачів таких пільг;

врегулювання питання компенсації громадянам України втрат від знецінених заощаджень в установах Ощадбанку колишнього СРСР, вкладених до 2 січня 1992 року, відповідно до рішення Верховної Ради України за результатами парламентських слухань;

оптимізації витрат (насамперед адміністративних) фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, здійснення належного контролю за цільовим спрямуванням коштів таких фондів та публічного звітування про їх використання;
3) у сфері освіти і науково-технічної діяльності:

удосконалення формування державного замовлення на надання професійно-технічної і вищої освіти залежно від потреб ринку праці з урахуванням фінансових можливостей держави;
здійснення оплати праці працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, за місцем їх роботи за рахунок коштів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та включення такої роботи до педагогічного навантаження;

припинення практики реорганізації професійно-технічних навчальних закладів у структурні підрозділи вищого навчального закладу;

застосування єдиних підходів в організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах;
затвердження типових штатних нормативів для навчальних закладів, зокрема вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації;

розроблення механізму комерціалізації результатів проведення науково-технічних робіт і реалізації проектів, правового врегулювання відносин замовника, виробника науково-технічної продукції та користувача під час укладання договорів на трансфер технологій;

підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової сфери шляхом оптимізації системи бюджетних наукових установ на основі об’єктивних критеріїв оцінювання результативності їх діяльності;

4) у національно-культурній сфері:

розроблення та затвердження типових штатів закладів (установ) культури і мистецтва;
удосконалення механізму надання фінансової підтримки театрам, художнім колективам, концертним та цирковим закладам;

удосконалення формування державного замовлення на виробництво видавничої продукції, виробництво і трансляцію телерадіопрограм, у тому числі художніх, анімаційних, документальних, просвітницьких фільмів;

перегляду заходів і програм у сфері культури і мистецтва, яким надається державна підтримка;
5) у сфері оборонної та правоохоронної діяльності:

впровадження нового механізму фінансового забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу;

удосконалення механізму реалізації військового майна, що вивільняється у ході реформування Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів;
переозброєння Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів сучасними видами озброєння і військової техніки, використовуючи вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонно-промислового комплексу;

нарощування боєздатності Об’єднаних сил швидкого реагування та підвищення рівня боєздатності Основних сил оборони.

Отже стратегія визначена, залишається лише чекти, що із того вийде.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

No related posts.

1 комментарий: Чи буде краще жити у 2012 році?

  • Maisyn:

    Жити краще буде це точно, питання, тыльки коли?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>