Прошу надати роз`ясненyя зі слідуючих питань:(перелік юридичних послуг по землі)

1) земельна ділянка знаходилась у фактичному користуванні з 1992 року: сплачувався до С/ради податок; оброблялась; правовстановлюючого документи на руках не має; але є рішення С/ради, що в 1993 році вказана ділянка №__ була розміром в 0,25 га ( 0,15 га приватизовано після виділення в 1992 році, акт видано в 1993), а 0,10 були в користуванні як садибна;
є довідка С/ради 2004 року: згідно запису в поземельній книзі ділянка складає 0,25 га.
=== Чи має право С/рада в 2007 році без вилучення в користувача передати 0,10 га іншій особі для ведення ОСГ (сусідні ділянки садибні по 0,25 га, для ведення ОСГ виділено в межах масиву забудови)?
2) === Яка документація повинна була розроблятись: технічна чи проект відведення (виділено в 2007 році не користувачу а іншій особі і змінено цільове призначення із садибної на землі для ведення ОСГ)?

3) === які дії повинні були прийняті держкомземом і С/радою у тім випадку, коли землекористувач 0,10 га під час погодження Технічної Документації на сторінці погодження зробив напис: 0,10 га спірна ЗАПЕРЕЧУЮ до вирішення питання судом? (Протокол погоджувальної комісії С/ради відсутній і видано Держ Акт на землю не користувачу а іншій особі!?!)

4) якщо в погодженні Тех.Документації зроблено напис-заперечення користувачем ==== то чи повинна перероблятись Тех. Документація чи додаватись висновок ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ комісії???, або інше…

ПОЯСНЕННЯ ситуації:

є ДОВІДКА С/ради, що податок за 0,25 га платився з 1998 року;

є ЛИСТ С/ради,що 0,10 га були самозахватом зі сторони користувача( вилучення судом не проводилось; претензій зі сторони С/ради не висувались)

На сьогодні держкомзем намагається приховати свою діяльність з видачі Держ. Акта звільнити Тех. Документацію від напису заперечення

НАПИС- ЗАПЕРЕЧЕННЯ зроблено під час погодження Тех. Документації і усі дії озвучені і зафіксовані за допомогою диктофону в 2009 році. на записі присутній діалог між землевпорядником і користувачем.

Отже відповідаємо.

Коли можна починати використовувати земельну ділянку?

Відповідно до ч.3 ст. 125 Земельного Кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III (Надалі ЗК України) приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється. Тобто приступати до використання земельної ділянки слід лише після виник­нення права не неї.

Коли виникає право на земельну ділянку?

Умовами виникнення права власності та права постійного користування на земельну ділянку є: 1) одержання її власником або користувачем державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою,

2) державна реєстрація цих документів структурними підрозділами Цен­тру державного земельного кадастру при Держкомземі України (п. 3.2. наказу Держкомзему України «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі» №43 від 04.05.1999). Фактично, на відміну від змісту коментованої норми, реєстрація державних актів передує їх видачі власникові, постійному користувачеві.

Правило, за яким право власності на землю виникало виключно після його оформлення відповідними документами, було закріплено і у первинній редакції ЗКУ УРСР 1990 p., і в редакції 1992 р. (ст.ст. 22,23). Таке ж правило було закріплено у ЗКУ УРСР 1970 р. (ст. ст. 20-22). ЗКУ УСРР 1922 р. аналогічного правила не містив, хоча й передбачав видачу пев­них посвідчуючих документів після державного запису (державної реєстрації) утворених землекористувань (ст. 193), вказуючи при цьому, що інші документи є недійсними та не є доказами законності землекористування (ст. 194). Викладене необхідно враховувати, маючи справу із земельними ділянками, права на які могли виникнути під час дії не чинних нині актів законодавства.

Сільські, селищні, міські ради мають право передавати земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб (ч. 1 ст. 122 ЗК).

Тобто правило, що інші документи ніж ті, що передбачені в законі є недійсними та не є доказами законності землекористування закріплено ще з 1922 року.

Сплата податків до С/ради та фактичне користування не передбачені законом, як підстава права на земельну ділянку.

Яка документація повинна розроблятись: технічна чи проект відведення?

Відповідно до ст.  50. ЗУ «Про змелеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок   складаються у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок.  Порядок складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок встановлюється Кабінетом Міністрів України. Такий порядок затверджено Постановою КМУ від 26 травня 2004 р. N 677 (надалі Постанова №677).

Проект відведення земельної ділянки не розробляється у разі, коли:

земельна ділянка, межі якої визначено в натурі (на місцевості), надається у користування або безоплатно передається у власність без зміни її цільового призначення;
земельна ділянка набувається у власність шляхом купівлі-продажу, дарування, міни, на підставі інших цивільно-правових угод, успадкування, без зміни її меж та цільового призначення;
земельна ділянка придбана на конкурентних засадах (за результатами земельних торгів).
Проект відведення земельної ділянки може не розроблятися також в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до п. 3  Постанови №677 Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі:

рішення сільської, селищної, міської ради, районної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок;

укладених договорів між землевласниками і землекористувачами та розробником проекту відведення земельної ділянки;

судового рішення.

У відповідності до закону України „Про землеустрій”, виділяють наступні види технічної документації:

1. технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (ст. 55 Закону Про землеустрій);

2. технічна  документація  із  землеустрою   щодо   складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку(ст. 56 Закону Про землеустрій);

3. технічна   документація   із   землеустрою   щодо   складання документів,  що  посвідчують  право власності на земельну ділянку, право  користування  земельною  ділянкою, при поділі чи об’єднанні земельних ділянок (ст. 56 Закону Про землеустрій).

Простіше кажучи, технічна документація розробляється у таких випадках:

1. при переоформлені права на землю з одного власника на іншого;

2. при приватизації земельної ділянки, якщо вона у вас в користуванні була до 2002 року, або якщо на цій ділянці розміщена будівля, що належить вам на праві власності або користування;

3. при інвентаризації земель, які перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб;

4. при поділі чи об’єднанні земельних ділянок;

5. при зміні цільового використання земельної ділянки;

6. при перенесені меж земельної ділянки в натуру;

7. після затвердження проекту відведення земельної ділянки.

Отже, з Вашого пояснення можна зробити висновок, що розроблялась технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і ви проставили своє заперечення, але фактично обґрунтоване заперечення у Вас відсутнє, оскільки відповідно до вищевикладеного Ви не мали права на оспорювану ділянку. Звісно, це не позбавляє Вас звернутись за захистом своїх інтересів до суду.

Подальші запитання ви можете додавати, як коментарі.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Как провести изменение целевого назначения земли?

1 комментарий: Коли можна починати використовувати земельну ділянку?

  • Миколайович:

    Дякую, дуже корисна та інформативна стаття. Мої рекомендації юристам фірми цього сайту.