(Витяг з постанови Правління Національного банку України N 195 від 16.06.2011р.)

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні – травні 2011 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, Правління Національного банку України відзначає подальше покращення стану національної економіки.

У I кварталі 2011 року приріст реального ВВП до відповідного періоду минулого року становив 5,2%, що на 0,4 відсоткового пункту перевищило аналогічний показник I кварталу 2010 року. Обсяг виробництва промислової продукції в січні – квітні 2011 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2010 року на 8,5%.

Зазначене вище сприяє зміцненню ресурсної бази банківської системи, а саме з 01.06.2010 до 01.06.2011 приріст залишків залучених нею депозитів перевищив 25%, а в його структурі превалюють кошти в національній валюті.

Продовжується відновлення банківського кредитування та його здешевлення. За рік, що минув з 1 червня 2010 року, залишки кредитів, наданих юридичним особам, збільшилися понад 16%.

Середньозважена вартість кредитів у гривнях за п’ять місяців 2011 року знизилася з 15,0% до 13,4%, а депозитів – з 8,1% до 6,4%.

Однак, незважаючи на зазначені зрушення, у національній економіці зберігаються ризики, пов’язані з нестабільністю зовнішніх ринків, повільним впровадженням структурних реформ та недостатньою інвестиційною активністю. Так у травні 2011 року місячна інфляція уповільнилася до 0,8% порівняно з 1,3% у квітні та 1,4% – у березні, але у річному вимірі її рівень збільшився з 9,4% до 11,0%. Разом з тим річні темпи приросту індексу цін виробників становили 18,8%.

Ураховуючи те, що така цінова динаміка не узгоджується з прогнозними показниками інфляції на 2011 рік, схваленими Кабінетом Міністрів України, керуючись вимогами статті 6 Закону України “Про Національний банк України”, а також з метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку, систематизації нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування обов’язкових резервів та відповідно до пунктів 1.8 і 1.10 глави 1 Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за N 312/12186 (зі змінами), а також пункту 1.11 розділу I Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 N 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2009 за N 410/16426 (зі змінами), Правління Національного банку України Постановою N 195 від 16.06.2011 постановило:

1. Установити, що банки резервують і зберігають кошти обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України 3203 “Кошти обов’язкових резервів, що перераховані банками” у розмірі 100% від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування згідно з установленими нормативами на відповідний період.

2. Визначити звітним періодом резервування календарний місяць, протягом якого банки резервують кошти обов’язкових резервів.

3. Установити такі нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів:

строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті – 0;

короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – 6;

довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – 2;

кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках – 0;

кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках – 8;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у національній валюті, – 0;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті, – 2.

4. Установити, що обов’язковому резервуванню в розмірі встановлених нормативів обов’язкового резервування підлягають залучені банками кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) – (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 – (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 – (пасивне сальдо), (1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) – (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) – (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 – (пасивне сальдо), (1621* плюс 1622*) мінус (1521* плюс 1522*) – (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) – (пасивне сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) – (пасивне сальдо), 1627* мінус 1527* – (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 – (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2617/1 мінус 2616/1 – (пасивне сальдо), 2615 плюс 2617/2 мінус 2616/2 – (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 – (пасивне сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 – (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус 2656/1 – (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 – (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), 2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** – (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** – (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) – (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 – (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 – (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 – (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 – (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 – (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 – (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо).

Розрахунок запозичень та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.

Розрахунок запозичень та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов’язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов’язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів (**).

5. Дозволити банкам зараховувати для покриття обов’язкових резервів придбані ними цільові облігації внутрішніх державних позик України, випущені з метою залучення коштів для фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, у розмірі 50% їх номінальної вартості.

6. Абзац четвертий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 03.06.2009 N 327 “Про звернення банків до Національного банку України за видами інструментів рефінансування” викласти в такій редакції:

“операціями прямого репо не частіше, ніж один раз на тиждень, але після завершення дії всіх попередніх договорів та виконання зобов’язань за ними”.
7. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 22.12.2008 N 442 “Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку”;

постанову Правління Національного банку України від 30.01.2009 N 33 “Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку”;

постанову Правління Національного банку України від 03.02.2009 N 42 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 30.01.2009 N 33″;

постанову Правління Національного банку України від 20.04.2010 N 210 “Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку”.

10. Постанова набирає чинності з 1 липня 2011 року.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Основні права споживача при укладанні кредитного договору

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>