Останнім часом почастішали випадки  забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених Податковим Кодексом України (надалі ПКУ), шляхом передачі майна такого платника податків в податкову заставу, тому сподіваюсь, що дана стаття стане Вам у нагоді.

Відповідно до пункт 88.1 ст. 88 ПКУ податкова застава це – забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених ПКУ, шляхому передачі майна платника податків, який має податковий борг у податкову заставу.

Пунктом 88.2 ст. 88 ПКУ визначено, що право податкової застави виникає згідно ПКУ та не потребує письмового оформлення. Щодо письмово оформлення то тут є деякі особливості про що йде мова нижче.

Ну, і у разі якщо податковий борг виник за операціями, що виконувалися в межах договорів про спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, який згідно з умовами договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету та/або майно, яке внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної діяльності платників податків. У разі недостатності майна такого платника податків у податкову заставу передається майно інших учасників договору про спільну діяльність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній діяльності (пункт 88.3 ст. 88 Податкового Кодексу України).

Отже, відповідно до ПКУ право податкової застави виникає у двох випадках. У разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації (підпункт 89.1.1. пункту 88.2. ст.. 88 ПКУ), та у випадку несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом (підпункт 89.1.2. пункту 88.2. ст.. 88 ПКУ).

Щодо письмового оформлення то ПКУ визначено обов’язок органів податкової служби надіслати податкову вимогу та скласти акт опису майна, що передається у податкову заставу. Так, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (пункт 59.1. ст.. 59 ПКУ). Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов’язань у встановлені ПКУ строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (пункт 59.4. ст.. 59 ПКУ).

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу (абзац 2 пункту 59.3. ст.. 59 ПКУ).

Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (абзац 2 пункту 59.1. ст.. 59 ПКУ).

Щодо строків, то податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання (абзац 1 пункту 59.3. ст.. 59 ПКУ).

Відповідно до п. 93.3 ст. 93 ПКУ порядок застосування податкової застави встановлюється центральним органом державної податкової служби.

На сьогоднішній день порядок застосування податкової застави, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України N 1043 від 24.12.2010 «Про затвердженя Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби» (надалі-порядок).

Цей Порядок розроблений відповідно до статей 88, 89, 90, 92 та 93 розділу II ПКУ і визначає механізм застосування податкової застави органами державної податкової служби.

Пунктом 1.11. Порядку визначено, що повідомлення про виникнення права податкової застави міститься у податковій вимозі, яка надсилається платнику податків відповідно до вимог статті 59 розділу II Кодексу.

Орган державної податкової служби зобов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу у відповідному державному реєстрі у п’ятиденний строк з дня складення акта опису майна (пункт 3.1. Порядку).

День виникнення права податкової застави визначається на підставі даних автоматизованої інформаційної системи, що ведеться органами державної податкової служби відповідно до законодавства (пункт 1.8. Порядку).

Таким чином, відповідно до вищевикладеного орган державної податкової служби реєструє податкову заставу після надсилання податкової вимоги та складання акту опису майна.

Підстави припинення податкової застави визначені пунктом 93.2 ст. 93 ПКУ відповідно до якого, підставою для звільнення майна платників податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з наступних подій.

а) Органом державної податкової служби отримано підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку (пункт 93.1.1. ст.. 93 ПКУ).

б) податковий борг визнано безнадійним (пункт 93.1.2. ст.. 93 ПКУ).

в) судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства прийнято відповідне рішення (пункт 93.1.3. ст.. 93 ПКУ).

г) платником податків отримано рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов’язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження (пункт 93.1.4. ст.. 93 ПКУ).

д) в органі державної податкової служби, у випадках визначених ПКУ, зареєстровано податкову поруку (пункт 93.5. ст.. 93 ПКУ)..

І на останок, майно платника податків звільняється з податкової застави в день виникнення однієї із перерахованих вище подій.

Про звільнення майна платників податків з-під податкової застави, платнику направляється повідомлення за формою визначеною у додатку 7 Порядку.

Щодо обмежень то, платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою органу державної податкової служби, а також у разі якщо орган державної податкової служби впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді про надання (ненадання) згоди.

У разі якщо в податковій заставі перебувають лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди органу державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі у рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

У разі звернення платника податків з письмовою заявою щодо заміни предмета податкової застави у зв’язку з необхідністю його відчуження або оренди (лізингу) такий платник податків зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості.

Заміна предмета застави здійснюється тільки за згодою органу державної податкової служби, яка оформлюється шляхом складання акта опису майна (щодо заміни предмета податкової застави) (додаток 6 Правил).

Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою органу державної податкової служби за умови часткового погашення податкового боргу.

У разі здійснення операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби платник податків несе відповідальність відповідно до закону.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Податкова знижка (вивчаємо податковий кодекс) частина І
  2. Податкова знижка при сплаті за навчання (вивчаємо податковий кодекс) частина ІV
  3. Роз’яснення податкового законодавства

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>