Юридичні послуги з оподаткування доходів фізичних осіб від практикуючих юристів Києва.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 19.05.2011 за №3387-17 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур» (надалі- цей Закон)  Верховна Рада України постановила:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

  1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити.

Нагадаємо, відповідно до  підпункту 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 не є об’єктом оподаткування операції з: постачання послуг, визначених у підпункті “в”пункту 186.3 статті 186 Податкового Кодексу. У підпункті “в”пункту 186.3 статті 186 Податкового  Кодексу визначено, що місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

Отже, із дня набрання чинності цим Законом об’єктом оподаткування податком на додану вартість будуть: консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

  1. Пункт 197.9 статті 197 виключити.

Нагадаємо,  відповідно пункту 197.9 статті 197 Податкового Кодексу Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

Отже, із дня набрання чинності цим Законом податком на додану вартість оподатковуються операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

  1. У статті 263:     підпункт 263.2.3 пункту 263.2 доповнити підпунктом “є” такого змісту:

“є) обсяги запасів корисних копалин, що згідно із затвердженими в установленому законодавством порядку технічними проектами (планами) їх розробки залишені у звітному (податковому) періоді в охоронних і бар’єрних ціликах (між шахтами), у тому числі у ціликах загальношахтного призначення, для запобігання обрушенню земної поверхні, прориву води у гірничі виробки та збереження наземних або підземних об’єктів”;

пункт 263.9 викласти у такій редакції:

“263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

——————————————————————

| Корисні копалини |  Одиниця  |За одиницю |За одиницю|    Від   |

|                  |  виміру   | погашених |видобутих | вартості |

|                  |           |  запасів  | корисних |видобутих |

|                  |           |  корисних |  копалин | корисних |

|                  |           |  копалин  |          |  копалин |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|                  |           |    грн    |    грн   |    %     |

|—————————————————————-|

|Корисні копалини загальнодержавного значення                    |

|—————————————————————-|

|Горючі корисні копалини                                         |

|—————————————————————-|

|нафта, конденсат  |   тонн    |           |  147,63  |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|газ природний, у  | тис. куб. |           |   37,78  |          |

|тому числі газ,   |  метрів   |           |          |          |

|розчинений у      |           |           |          |          |

|нафті (нафтовий   |           |           |          |          |

|(попутний) газ),  |           |           |          |          |

|етан, пропан,     |           |           |          |          |

|бутан             |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|вугілля кам’яне   |   тонн    |   4,79    |          |          |

|марки антрацит    |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|енергетичне та    |    -”-    |   3,15    |          |          |

|інші марки        |           |           |          |          |

|кам’яного вугілля |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|вугілля буре      |   тонн    |   0,51    |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|торф, сапропель   |    -”-    |           |   0,53   |          |

|—————————————————————-|

|Металічні руди                                                  |

|—————————————————————-|

|залізна для       |    -”-    |    3,27   |          |          |

|збагачення        |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|залізна руда для  |    -”-    |    0,80   |          |          |

|збагачення з      |           |           |          |          |

|вмістом           |           |           |          |          |

|магнетитового     |           |           |          |          |

|заліза менше      |           |           |          |          |

|20 відсотків      |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|залізна багата    |    -”-    |   10,29   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|марганцева        |    -”-    |   19,50   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|титанова          |    -”-    |    3,59   |          |          |

|(розсипних        |           |           |          |          |

|родовищ)          |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|титано-цирконієва |    -”-    |    6,65   |          |          |

|(розсипних        |           |           |          |          |

|родовищ)          |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|нікелева          |    -”-    |    8,73   |          |          |

|(силікатна)       |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|хромова           |    -”-    |    9,87   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|ртутна            |    -”-    |    0,53   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|уранова           |    -”-    |    2,87   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|золота            |    -”-    |   14,36   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|ванадію           |    -”-    |    5,5    |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|гафнію            |    -”-    |    8,5    |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|бариту            |    -”-    |    5,8    |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних           |

|концентратів                                                    |

|—————————————————————-|

|глина бентонітова |    -”-    |    3,23   |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина вогнетривка                                            |

|—————————————————————-|

|доломіт           |    -”-    |   10,15   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|кварцит та пісок  |    -”-    |           |          |   7,50   |

|кварцовий         |           |           |          |          |

|для металургії    |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|пісок формувальний|    -”-    |   22,68   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|кварцит для       |    -”-    |    2,37   |          |          |

|виробництва       |           |           |          |          |

|кремнію           |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сировина          |куб. метрів|    1,11   |          |          |

|високоглиноземна  |           |           |          |          |

|за виключенням    |           |           |          |          |

|глин (кіаніт      |           |           |          |          |

|(дистен),         |           |           |          |          |

|силіманіт,        |           |           |          |          |

|ставроліт)        |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина флюсова                                                |

|—————————————————————-|

|вапняк (флюсовий) |   тонн    |   10,15   |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина хімічна                                                |

|—————————————————————-|

|сірчана руда      |    -”-    |    5,84   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сіль кам’яна      |    -”-    |    5,26   |          |          |

|(галіт)           |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сіль кам’яна      |    -”-    |    5,26   |          |          |

|(галіт) для       |           |           |          |          |

|харчової          |           |           |          |          |

|промисловості     |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сіль              |    -”-    |           |          |   3,00   |

|калійно-магнієва  |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|крейда для        |    -”-    |   23,16   |          |          |

|виробництва соди  |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|вапняк для        |    -”-    |   22,92   |          |          |

|цукрової          |           |           |          |          |

|промисловості     |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|крейда для        |   тонн    |   23,06   |          |          |

|хімічної          |           |           |          |          |

|промисловості     |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина агрохімічна                                            |

|—————————————————————-|

|фосфорити         |    -”-    |    2,07   |          |          |

|(агроруди)        |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина для мінеральних пігментів                              |

|—————————————————————-|

|сировина для      |    -”-    |    5,45   |          |          |

|мінеральних       |           |           |          |          |

|пігментів         |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Електро- та радіотехнічна сировина                              |

|—————————————————————-|

|графітова руда    |    -”-    |    3,48   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|пірофіліт         |    -”-    |   30,62   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|озокерит          |    -”-    |   31,01   |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина оптична та п’єзооптична                                |

|—————————————————————-|

|сировина оптична  |кілограмів |           |   12,24  |          |

|та п’єзооптична   |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина адсорбційна                                            |

|—————————————————————-|

|бентоніт,         |   тонн    |    3,29   |          |          |

|палигорскіт,      |           |           |          |          |

|цеоліт, сапоніт   |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина абразивна                                              |

|—————————————————————-|

|сировина абразивна|    -”-    |    1,88   |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)                         |

|—————————————————————-|

|бурштин, топаз,   |кілограмів |           |          |   5,00   |

|моріон, берил тощо|грамів     |           |          |          |

|                  |каратів    |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)            |

|—————————————————————-|

|сировина ювелірно-|кілограмів |           |          |   4,00   |

|виробна           |           |           |          |          |

|(напівдорогоцінне |           |           |          |          |

|каміння)          |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина виробна                                                |

|—————————————————————-|

|сировина виробна  |   тонн    |           |          |   4,00   |

|                  |куб. метрів|           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)     |

|—————————————————————-|

|сировина для      |куб. метрів|           |          |   3,00   |

|облицювальних     |           |           |          |          |

|матеріалів        |           |           |          |          |

|(декоративне      |           |           |          |          |

|каміння)          |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина скляна та фарфоро-фаянсова                             |

|—————————————————————-|

|польовий шпат     |   тонн    |           |          |   5,00   |

|(пегматит)        |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|пісок для         |    -”-    |           |          |   7,50   |

|виробництва скла  |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина цементна                                               |

|—————————————————————-|

|сировина цементна |    -”-    |           |   15,27  |          |

|—————————————————————-|

|Сировина для пиляних стінових матеріалів                        |

|—————————————————————-|

|сировина для      |куб. метрів|           |          |   3,00   |

|пиляних стінових  |           |           |          |          |

|матеріалів        |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону          |

|—————————————————————-|

|перліт            |   тонн    |    3,17   |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сировина для      |    -”-    |           |          |   7,50   |

|виробництва       |           |           |          |          |

|мінеральної вати  |           |           |          |          |

|(андезит,         |           |           |          |          |

|андезито-базальт, |           |           |          |          |

|базальт)          |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина для покриття доріг                                     |

|—————————————————————-|

|бітуми            |    -”-    |    7,58   |          |          |

|—————————————————————-|

|Підземні води                                                   |

|—————————————————————-|

|мінеральні для    |куб. метрів|           |   35,31  |          |

|промислового      |           |           |          |          |

|розливу           |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|мінеральні        |    -”-    |           |   12,74  |          |

|(лікувальні та    |           |           |          |          |

|лікувально-столові|           |           |          |          |

|питні) для        |           |           |          |          |

|внутрішнього      |           |           |          |          |

|використання      |           |           |          |          |

|лікувальними      |           |           |          |          |

|закладами         |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|мінеральні        |    -”-    |           |   8,51   |          |

|(лікувальні)      |           |           |          |          |

|для зовнішнього   |           |           |          |          |

|використання      |           |           |          |          |

|лікувальними      |           |           |          |          |

|закладами         |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|промислові        |    -”-    |           |   0,83   |          |

|(розсіл)          |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|теплоенергетичні  |    -”-    |           |   0,69   |          |

|(термальні)       |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|прісні підземні   |    100    |           |   8,04   |          |

|води              |куб. метрів|           |          |          |

|—————————————————————-|

|Поверхневі води                                                 |

|—————————————————————-|

|ропа (лікувальна, |куб. метрів|           |   0,77   |          |

|промислова)       |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Грязі лікувальні                                                |

|—————————————————————-|

|грязі лікувальні  |    -”-    |           |   9,20   |          |

|—————————————————————-|

|Корисні копалини місцевого значення                             |

|—————————————————————-|

|Сировина для будівельного вапна та гіпсу                        |

|—————————————————————-|

|крейда і вапняк на|   тонн    |   22,68   |          |          |

|вапно, крейда     |           |           |          |          |

|будівельна        |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|гіпс              |    -”-    |   23,12   |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів                       |

|—————————————————————-|

|вапняк            |    -”-    |   15,03   |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина для бутового каменю                                    |

|—————————————————————-|

|сировина для      |    -”-    |           |          |   7,50   |

|бутового каменю   |           |           |          |          |

|(всі види гірських|           |           |          |          |

|порід, придатність|           |           |          |          |

|яких визначається |           |           |          |          |

|державними        |           |           |          |          |

|стандартами, в    |           |           |          |          |

|тому числі для    |           |           |          |          |

|щебеневої         |           |           |          |          |

|продукції)        |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Сировина піщано-гравійна                                        |

|—————————————————————-|

|сировина піщано-  |    -”-    |           |          |   5,00   |

|гравійна          |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сировина піщано-  |куб. метрів|    1,23   |          |          |

|глиниста для      |           |           |          |          |

|закладки          |           |           |          |          |

|вироблених        |           |           |          |          |

|просторів,        |           |           |          |          |

|будівництва       |           |           |          |          |

|дорожніх насипів, |           |           |          |          |

|дамб тощо         |           |           |          |          |

|—————————————————————-|

|Глинисті породи                                                 |

|—————————————————————-|

|глина тугоплавка  |   тонн    |           |          |   5,00   |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|каолін первинний  |    -”-    |           |          |   5,00   |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|глина вогнетривка |    -”-    |           |          |   5,00   |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|каолін вторинний  |    -”-    |           |          |   5,00   |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сировина          |    -”-    |           |          |   5,00   |

|керамзитова       |           |           |          |          |

|——————+———–+———–+———-+———-|

|сировина цегельно-|    -”-    |           |          |  5,00.   |

|черепична         |           |           |          |          |

——————————————————————

II. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур:

——————————————————————

|  Код товару  | Найменування товару |      Ставка вивізного     |

|   згідно з   |                     |     (експортного) мита    |

|   УКТ ЗЕД    |                     |                           |

| ( 2371а-14 ) |                     |                           |

|————–+———————+—————————|

|1001 10 00 90 |Пшениця і суміш      |9 відсотків, але не менш як|

|1001 90 99 00 |пшениці та жита      |17 євро за 1 тонну         |

|              |(меслин), полба      |                           |

|————–+———————+—————————|

|1003 00 90 00 |Ячмінь               |14 відсотків, але не менш  |

|              |                     |як 23 євро за 1 тонну      |

|————–+———————+—————————|

|1005 90 00 00 |Кукурудза            |12 відсотків, але не менш  |

|              |                     |як 20 євро за 1 тонну      |

——————————————————————

З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені у цьому розділі, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України у місячний строк інформує іноземні держави.

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому він опублікований.

2. Розділ II цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

No related posts.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>