Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки визначає Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV.

Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства (ч. 1 ст. 16 Закону).

Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону стандарти, нормативи, норми, порядки і правила у сфері житлово-комунальних послуг розробляють і затверджують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень та згідно із законодавством.

Зокрема, залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на комунальні послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо (ч.1 ст. 13 Закону).

Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за винятком часу перерв на:  1) проведення ремонтних і профілактичних робіт; 2) міжопалювальний період для систем опалення; 3) ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. (ч. 3 ст. 16 Закону).

Згідно з ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо

Механізм проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – послуги) в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості регулюється Затвердженим Постановою КМУ від 17 лютого 2010 р. N 151 «Порядком проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості». Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі – виконавці) і фізичних та юридичних осіб (далі – споживачі), яким надаються послуги.

У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог, наведених у додатку (п.2 Порядку).
Відповідно до цих Правил температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна відповідати діючим нормам і правилам, а саме +18єС (у наріжних кімнатах +20єС). Цими Правилами передбачено, що за кожний градус відхилення від +18єС до +12єС у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах від +20єС до +14єС) плата за опалення зменшується на 5 % за кожний градус відхилення протягом усього строку відхилення ( допустимий строк відхилення – 12 год. на добу один раз на місяць). При температурі в житлових приміщеннях нижче +12єС (у наріжних кімнатах нижче +14єС) плата за централізоване опалення не знімається (Додаток до Порядку).
Отже, якби не було встановлено факту переобладнання, необхідно було б доказати, що  температура в приміщенні була нижче +12 С.

Відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі – виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі – споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – послуги) регулюються Затвердженими Постановою КМУ від 21 липня 2005 р. N 630 «Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг (п. 34 Правил).

У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі (п. 38 Правил).

Таким чином, єдиним документом, який може підтвердити не надання або неякісне надання виробником послуги з теплопостачання, є акт- претензія, оформлений відповідно до вимог

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Який строк позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя?
  2. Чи може бути віднесено до спільної сумісної власності майно набуте до шлюбу?
  3. Які інваліди мають право на льготне забезпечення автомобілем
  4. У яких випадках відбувається розірвання шлюбу судом?
  5. Чи потребує рішення суду про розірвання шлюбу подальшої реєстрації

Комментарии запрещены.