Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування Закону «Про захист прав споживачів» та пов’язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:

при реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції;

при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення;

при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав’язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;

порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач;
будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;
споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою;
ціну продукції визначено неналежним чином;

документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Захист прав споживачів Частина І (Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості)
  2. Захист прав споживачів Частина ІІІ (Права споживача у разі придбання ним товару належної якості)
  3. Захист прав споживачів Частина ІV (Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт))
  4. Захист прав споживачів Частина V (Право споживача на інформацію про продукцію)
  5. Захист прав споживачів Частина ІІ (Гарантійні зобов’язання)

Комментарии запрещены.