Порядок виплати зарплати регулює Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

За виконану працівником місячну (погодинну) норму праці підприємство зобов’язане нарахувати йому зарплату, що не нижча за мінімальну.

Таким чином, якщо працівник відпрацював увесь місяць, працедавець не має права нарахувати зарплату нижчу за мінімальну.

Разом з тим, це можливо, якщо працівник трудиться неповний робочий день (наприклад, працює півдня й одержує півставки). У таких випадках зарплата має розраховуватись пропорційно відпрацьованому часу (виконаному обсягу робіт). Щоправда, слід зазначити, що при проведенні розрахунків необхідно виходити з того, що зарплата за повний місяць роботи має бути не нижча за мінімальну.

А тепер більш детальніше,

Відповідно до ст.. 3 ЗУ «Про оплату праці» мінімальна заробітна  плата  -  це  законодавчо  встановлений розмір заробітної плати за просту,  некваліфіковану  працю,  нижче якого  не може провадитися оплата за виконану працівником місячну,
а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Відповідно до ч. 1 ст. 95 Кодексу законів про працю України мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводиться оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Згідно з ч. 3 ст. 95 Кодексу законів про працю України розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України “Про оплату праці” та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 10 Кодексу законів про працю України розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету  Міністрів України не рідше одного разу на  рік у законі  про  Державний  бюджет  України з  урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників  професійних  спілок, роботодавців, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є  чинними  виключно після внесення  змін до закону про  Державний  бюджет  України  на відповідний  рік.

Так, відповідно до вимог ст.97 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» регулювання методології бухгалтерського обліку здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку.

Наказом Міністерством фінансів України №601 від 28.10.2003 затверджено стандарт «Виплати працівникам». Згідно з п.2 цього Наказу його норми застосовуються всіма роботодавцями незалежно від форми власності.

Згідно з вимогами ст.ст. 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику» Наказом Державного комітету статистики України №489 від 05.12.2008 затверджені типові форми первинної документації та статистики праці.

Для нарахування заробітної плати з погодинною оплатою праці цим Наказом визначені обов’язкові форми первинного обліку П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» та форма П-5 «Табель обліку використання робочого часу». Без наявності цих первинних документів та необхідних відомостей про посадові оклади (штатний розклад) нарахування заробітної плати неможливе.

Отже, у будь-якому випадку для обґрунтування виплати зарплати, що нижча за мінімальну необхідно Наказ про прийняття на роботу, Штатний розклад у якому зазначено розмір заробітної плати (ставка, оклад) та Табель обліку робочого часу.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Якщо при купівлі будинку не було вирішено питання щодо землі

Комментарии запрещены.