У зв’язку з листом Адміністрації Президента України від 11 січня 2012 № 03-01/107 Міністерство юстиції розглянуло звернення <…> щодо поняття “члени керівних органів”, а також щодо необхідності укладення трудового договору з “членами керівних органів” і у своєму Листі від 08.02.2012 № 10-0-3-12/8.1 повідомило наступне.

Щодо поняття “члени керівних органів”

Аналіз норм чинного законодавства дає підстави стверджувати, що законодавчі акти не містять визначення такого поняття, як “члени керівних органів”.

Разом з тим частиною першою статті 92 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

Так, відповідно до частини першої статті 88 цього Кодексу в статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Згідно з вимогами статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках – учасники товариства.

Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а в разі створення ради товариства (спостережної ради) – голова і члени цієї ради. Обмеження щодо з’єднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

Подібного змісту норма міститься і у статті 23 Закону України “Про господарські товариства”, яка визначає органи управління товариством та їх посадових осіб. Даною статтею визначено, що управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а в товариствах, де створена наглядова рада товариства, – голова та члени ради наглядової ради товариства.

З урахуванням зазначених норм законодавства можна прийти до висновку, що особи, обрані (призначені) до органів управління юридичної особи, є посадовими особами.

Щодо укладення трудового договору

Питання щодо укладення трудових договорів регулюється Кодексом законів про працю України.

Так, відповідно до статті 21 цього Кодексу трудовий договір є угода, яка укладається між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

При цьому згідно з частинами третьою та четвертою статті 65 Господарського кодексу України для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства.

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права і мають лише інформаційний характер.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Поняття трудового договору та його види

Комментарии запрещены.