договори

Спадковий договір отримав своє визнання з часів рецепції римського права у європейські правові системи. Але, саме римське приватне право визнавало виключно дві підстави для відкриття спадщини: за заповітом або за законом. Спадкового договору римське право не допускало у спадщині, воно оголошувало недійсними будь-які договори, які обмежували волю заповідача, і навіть договори про відмову від спадщини, що повинна була відкритися. Читать далее

В отношении языка заключения внешнеэкономического договора (контракта) Министерство Юстиции Украины в своем Письме от 22.03.2012  № 137-0-2-12-8.2 сообщило, что в соответствии с частями первой и второй статьи 6 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” субъекты, являющиеся сторонами внешнеэкономического договора (контракта), должны быть способными к заключению договора (контракта) в соответствии с данным и другими законами Украины и/или законом места заключения договора (контракта). Читать далее

Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України і складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України “Про іпотеку” та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України. Читать далее

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб’єкт господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України. Читать далее

Відповідно до ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку. Читать далее

Доброго вечора пане Юрист. Дайте, пожалуйста відповідь на наступне запитання. Поряд зі мною живе старенька бабуся. Я час від часу її доглядаю. У бабусі є діти та онуки але живуть вони далеко, провідують рідко. Бабусі від чоловіка дісталась шикарна (антикварна) бібліотека. Мені порадили укласти договір довічного утримання в обмін на бібліотеку. Питання чи можу я його укласти та чи доцільне його укладання? Читать далее

Майже кожного дня, не звертаючи на це особливої уваги ми укладаємо договори. Заходячи до магазину та віддаючи речі на зберігання ми стаємо учасниками договору схову, купуючи продукти харчування та інші речі – договору купівлі-продажу, користуючись послугами громадського транспорту – договору перевезення. Отже, так чи інакше ми є учасниками цивільних відносин.

Законодавчі підстави виникнення цивільних прав і обов’язків закріплені у статті 11 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), зокрема, одними з основних цивільних прав і обов’язків є договори та інші правочини.

Поняття “правочин” є суто українським терміном, який раніше використовувався в українському законодавстві протягом 20 – 30-х років, в новому Цивільному кодексі України йому відведено окрему главу. Раніше в цивільному праві вживався термін “угода”, під яким розуміли вольові, правомірні дії громадян чи організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Читать далее