корупція

Як відомо, обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік встановлює стаття 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, яка набрала чинності 1 січня 2012 року. Читать далее

Статтею 7 Закону “Про засади запобігання та протидії корупції” встановлюється обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: Читать далее

Для вирішення питання про віднесення осіб до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення слід виходити з положень статті 4 Закону України  ”Про засади запобігання та протидії корупції” (Надалі Закон), яка застосовує два основних критерії визначення таких суб’єктів. Перший – зайняття посад в органах державної влади, другий – виконання організаційно–розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. Читать далее

07.09.2011 МІНЮСТ оприлюднив наступне розʹяснення щодо Реформування антикорупційної політики держави.

Протягом тривалого часу у громадян та населення України укоренилася думка, що корупція притаманна лише чиновникам і що лише чиновники вчиняють корупційні діяння. Поширенню та закріпленню такого стереотипу мислення сприяло і наведене в Законі України “Про боротьбу з корупцією” визначення корупції, яке зводилось лише до того, що це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, яка спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Читать далее

Набирає чинності Закон, Декларація  вiд 07.04.2011  № 3206-VI Про засади запобігання і протидії корупції. (Додатково Дивись З.У. Про правила етичної поведінки) Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Читать далее

Законом України вiд 12.05.2011 № 3353-VI Про Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення  Верховна Рада України п о с т а н о вила:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Кримінально-процесуальному кодексі України :

1)      доповнити статтею 27-2 такого змісту: Читать далее