нерухомість

Наші юристи, адвокати беруться за найскладніші  судові процеси і розгляди із вирішення земельних питань та спорів по землі та постійно вдосконалюють тактики вдалого проведення судових спорів по землі. Ми знаємо найсучасніші захисні правові технології, які гарантовано повернуть Вам  те, що належить Вам по праву.

Ми маємо змогу допомогти  як юридичним так і фізичним особам у вирішенні земельних питань та спорів по землі і пропонуємо наступні юридичні послуги: Читать далее

Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України і складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України “Про іпотеку” та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України. Читать далее

ПОРЯДОК
прийняття і розгляду заяв про внесення
змін до запису та заяв про скасування запису
Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису (далі – заява) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для внесення змін до запису та скасування запису Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: Читать далее

З 01 грудня 2012 року набирає чинності Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та інших законодавчих актів”, зокрема яким, частину третю статті 640 ЦК України викладено в новій редакції, згідно з якою договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення, а з частини другої статті 657 названого Кодексу виключено слова “та державної реєстрації”. Читать далее

Згідно статті 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років.

Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Читать далее

Подскажите как провести изменение целевого назначения земли. Заранее спасибо. С уважением, Владимир. (перелік юридичних послуг по землі)

Порядок зміни цільового призначення землі затверджений Постановою КМУ №502 від 11 квітня 2002 року. У ньому достатньо зрозуміло усе написано тому вигадувати нічого не буду, а навожу повний текст зазначеної Постанови.

Отже,    Читать далее

Питання про те, чи підвідомча господарському суду справа у спорі, що виник із земельних правовідносин, вирішується залежно від того, який характер мають спірні правовідносини, тобто чи є вони приватноправовими чи публічно-правовими, та чи відповідає склад сторін у справі статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК).

З цією метою господарські суди аналізують предмет позову, підстави позову і зміст позовних вимог. Читать далее

Підстави набуття прав на землю визначені розділом  IV Земельного Кодексу України. (перелік юридичних послуг по землі)

Після прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення про надання земельної ділянки у власність або в користування, затвердження результатів аукціону, укладення відповідної цивільно-правової угоди, набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду особа має право на одержання земельної ділянки у власність або в користування і право вимагати оформлення документів, що посвідчують право власності або право користування земельною ділянкою. Читать далее

Відповідно до вимог чинного законодавства обов’язковою умовою фактичного використання земельної ділянки є наявність у особи, що її використовує, правовстановлюючих документів на цю земельну ділянку, а відсутність таких документів може свідчити про самовільне зайняття земельної ділянки. (перелік юридичних послуг по землі)

Разом з тим, у вирішенні питання про застосування відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки необхідно враховувати, що саме по собі встановлення судом наявності фактичного користування земельною ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, не є достатньою підставою для кваліфікації такого використання земельної ділянки як самовільного її зайняття. Читать далее

Відповідно до статті 207 ЗК України втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, підлягають відшкодуванню. (перелік юридичних послуг по землі)

Отже, при вирішенні пов’язаних з цим спорів, повинна бути встановлена наявність передбачених законом підстав для зміни відповідачем категорії земельної ділянки, яка знаходилася у запасі на території відповідної ради, з земель сільськогосподарського призначення на землі іншої категорії. За вимогами статті 20 ЗК така зміна має бути здійснена за рішенням повноважного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Читать далее