єдиний податок

Набирає чинності Закон який визначає особливості здійснення державного нагляду контролю осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування і звітності.

Закон України Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Надалі новий Закон) визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. У Законі терміни “державний нагляд (контроль)”, “заходи державного нагляду (контролю)” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Читать далее

 1. Суб’єкт господарювання – юридична чи фізична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 “Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV “Спеціальні податкові режими” Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Читать далее

     Відповідно до пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 ( 446/2011 ), та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 584 ( 584/2011 ), Н А К А З У Ю: Читать далее

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи. Читать далее

     1. Відповідно до підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати. Читать далее