бухгалтерській облік

Вибір форми організації обліку залежить від розміру підприємства. Малі підприємства можуть не мати бухгалтерської служби (відділу) або бухгалтера, а облік на них може вести керівник, власник або залучений фахівець. Правове регулювання бухгалтерського обліку здійснюється державою, яка, діючи в інтересах всього суспільства, встановлює правові норми, окреслює межі правової поведінки суб’єктів підприємницької діяльності. Такі межі в Україні окреслені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон). Читать далее