нерухомість

Відповідно до вимог чинного законодавства обов’язковою умовою фактичного використання земельної ділянки є наявність у особи, що її використовує, правовстановлюючих документів на цю земельну ділянку, а відсутність таких документів може свідчити про самовільне зайняття земельної ділянки. (перелік юридичних послуг по землі)

Разом з тим, у вирішенні питання про застосування відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки необхідно враховувати, що саме по собі встановлення судом наявності фактичного користування земельною ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, не є достатньою підставою для кваліфікації такого використання земельної ділянки як самовільного її зайняття. Читать далее

Відповідно до статті 207 ЗК України втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, підлягають відшкодуванню. (перелік юридичних послуг по землі)

Отже, при вирішенні пов’язаних з цим спорів, повинна бути встановлена наявність передбачених законом підстав для зміни відповідачем категорії земельної ділянки, яка знаходилася у запасі на території відповідної ради, з земель сільськогосподарського призначення на землі іншої категорії. За вимогами статті 20 ЗК така зміна має бути здійснена за рішенням повноважного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Читать далее

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення громадян доступним житлом відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249.

Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту (далі – державна підтримка).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: Читать далее

Зачем нужна регистрация недвижимости?

В повседневной жизни иногда возникает необходимость юридически оформить правоотношения относительно объектов недвижимости: возникновение, переход, или ограничение права собственности. В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона Украины “О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их ограничений” (Закон о регистрации) сделки относительно недвижимого имущества осуществляются, если право собственности на это имущество зарегистрировано в соответствии с данным Законом. К тому же, государственная регистрация вещественных прав на недвижимое имущество это официальное признание и подтверждение государством фактов возникновения, перехода или приостановления  прав  на недвижимое имущество, отягощения таких прав путём внесения соответственной записи к Государственному реестру имущественных прав недвижимое имущество.

Читать далее