новини

Набирає чинності Закон України вiд 07.07.2011 № 3613-17  «Про Державний земельний кадастр».

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами; Читать далее

Зокрема новими змінами:

  1. 1. Визначено строк у 30 календарних днів протягом якого податкова повинна надати безоплатну консультацію (п. 52.1 ст. 52). “52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом”; Читать далее

Мін’юст дозволив “особисті подарунки” держслужбовцям
Міністерство юстиції видало роз’яснення від 28 липня 2011 року про отримання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Роз’яснення в основному повторює положення закону “Про засади запобігання та протидії корупції”. Так, Мін’юст згадує про заборону осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування, а також прирівняним до них особам (перерахованих у пункті 1 і підпунктах “а” і “б” пункту 2 частини 1 статті 4 Закону) на прийняття подарунків.

Також Мін’юст згадує про дозвіл публічним службовцям приймати одноразово подарунки, не перевищують 50% мінімальної зарплати (встановленої на день прийняття подарунка). При цьому сукупна вартість подарунків за рік, отриманих з одного джерела, не може перевищувати 1 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. Читать далее

Набирає чинності новий перелік органів ліцензування затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698. Відповідні зміни внесені Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку органів ліцензування» від 27 липня 2011 р. N 798.

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Стаття 1. Поняття судового збору

1. Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

Стаття 2. Платники судового збору

1. Платники судового збору – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду.

Стаття 3. Об’єкти справляння судового збору

1. Судовий збір справляється:

за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; Читать далее

Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Читать далее

Кабінет Міністрів України Розпорядженням «Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів» від 18 травня 2011 р. № 475-р Затвердив план першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів, що додається. Читать далее

(Витяг з постанови Правління Національного банку України N 195 від 16.06.2011р.)

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні – травні 2011 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, Правління Національного банку України відзначає подальше покращення стану національної економіки.

У I кварталі 2011 року приріст реального ВВП до відповідного періоду минулого року становив 5,2%, що на 0,4 відсоткового пункту перевищило аналогічний показник I кварталу 2010 року. Обсяг виробництва промислової продукції в січні – квітні 2011 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2010 року на 8,5%. Читать далее

19.05.2011  Законом  вiд № 3393-VI прийнято новий Повітряний кодекс України. Кодекс набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування, крім статті 9, яка набирає чинності з 1 січня 2012 року. Читать далее

19.05.2011 року прийнято  Закон України №3390-17 Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, так що зберігайте чеки, адже відповідно до ч.2 ст. 7 цього Закону: «Будь-яка особа, яка ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в ході провадження господарської діяльності, відповідно до цього Закону несе відповідальність як виробник». Читать далее