податки

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141 Міністерством доходів і зборів України наказом від 09.09.2013 № 458 затверджено порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Читать далее

Відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави подання якої встановлені законом) , необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Читать далее

Юридична особа хоче придбати квартиру у іншої юридичної особи, обидва підприємства є платниками ПДВ. Чи буде враховуватись пдв при купівлі квартири? Читать далее

Як відомо, обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік встановлює стаття 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, яка набрала чинності 1 січня 2012 року. Читать далее

Податковий кодекс України (далі – Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Читать далее

Набирає чинності Закон який визначає особливості здійснення державного нагляду контролю осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування і звітності.

Закон України Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Надалі новий Закон) визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. У Законі терміни “державний нагляд (контроль)”, “заходи державного нагляду (контролю)” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Читать далее

 1. Суб’єкт господарювання – юридична чи фізична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 “Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV “Спеціальні податкові режими” Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Читать далее

     Відповідно до пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446 ( 446/2011 ), та Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 584 ( 584/2011 ), Н А К А З У Ю: Читать далее

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи. Читать далее

     1. Відповідно до підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі – Кодекс) фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі – платник податку), ведуть книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати. Читать далее