правопорушення

Відповідно до статті 233 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Читать далее

Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт Читать далее

З часу прийняття Закону України “Про судову експертизу” від 25.02.94 року, яким було визначено правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності, практика його застосування показала важливість встановлених ним положень. З метою удосконалення окремих його норм до вказаного Закону у вересні 2004 року були внесені істотні зміни, які позитивно позначилися на практиці його застосування. Зокрема, зміни щодо вимог до суб’єктів судово-експертної діяльності, порядку фінансування державних спеціалізованих установ судових експертиз, державної атестації методик проведення судових експертиз та інші новели організаційного характеру. Читать далее

Кінець 2012 року відзначається активними дискусіями серед науковців, практиків-юристів та інших заінтересованих представників громадськості, пов’язаними з набуттям чинності нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – новий КПК), прийнятого Верховною Радою України у квітні цього року. Читать далее

У зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України Верховна Рада України Законом від 13.04.20124652-VI постановила: Читать далее

Статтею 7 Закону “Про засади запобігання та протидії корупції” встановлюється обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: Читать далее

Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), положення про заборону входити до складу органу управління підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, за винятком встановлення заборони вказаним особам. Читать далее

 
 Верховна Рада України Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності №4025-VI від 15.11.2011 р.  п о с т а н о в л я є:
     
 I. Внести до законодавчих актів такі зміни: 

      Читать далее

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1). Читать далее

Для вирішення питання про віднесення осіб до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення слід виходити з положень статті 4 Закону України  ”Про засади запобігання та протидії корупції” (Надалі Закон), яка застосовує два основних критерії визначення таких суб’єктів. Перший – зайняття посад в органах державної влади, другий – виконання організаційно–розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. Читать далее