правопорушення

До Васильківського МРВ УМВС

України у Київській області

Пачкун Валентини Геннадіївни,

яка проживає за адресою: вул. Леніна, буд. 89,

м. Васильків Київської обл., поштовий індекс _____

Заява

про злочин

Я проживаю у приватному житловому будинку №89 по вул. Леніна в м. Васильків Київської  області. Читать далее

До Дніпровського районного суду м.Києва

Від Білого Івана Степановича,
Києво -Святошинський район,  с. Березне

Суб’єкт оскарження: Заступник прокурора Дніпровського
району м. Києва
молодший радник юстиції  С.В. Голум

02094, м. Київ, вул. Лебедєва, б. 14,
тел.: (044)574-10-54

СКАРГА
на постанову
Заступника прокурора Дніпровського
району м. Києва
молодшого радника юстиції Дніпровського району
про порушення кримінальної справи Читать далее

07.09.2011 МІНЮСТ оприлюднив наступне розʹяснення щодо Реформування антикорупційної політики держави.

Протягом тривалого часу у громадян та населення України укоренилася думка, що корупція притаманна лише чиновникам і що лише чиновники вчиняють корупційні діяння. Поширенню та закріпленню такого стереотипу мислення сприяло і наведене в Законі України “Про боротьбу з корупцією” визначення корупції, яке зводилось лише до того, що це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, яка спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Читать далее

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. Читать далее

Статтею 32 Конституції України  встановлено, зокрема, що кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації.

Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 277 Цивільного кодексу України фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Читать далее

Законом України від 02.06.2011 р. за №3454-17 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних” Верховна Рада України внесла зміни до таких законодавчих актів України:

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнено статтями 188-39 і 188-40 такого змісту: Читать далее

Верховна Рада України вважає, що Прем’єр-міністр України Тимошенко Ю.В. 17-19 січня 2009 року під час ведення переговорів та підписання Директив на укладання газових контрактів між НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром” порушила Конституцію України та закріплені Законом України “Про Кабінет Міністрів України” базові демократичні принципи роботи Кабінету Міністрів України, такі, як верховенство права, законність, колегіальність, відкритість та прозорість (стаття 3 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”). Читать далее

Відповідно до вимог чинного законодавства обов’язковою умовою фактичного використання земельної ділянки є наявність у особи, що її використовує, правовстановлюючих документів на цю земельну ділянку, а відсутність таких документів може свідчити про самовільне зайняття земельної ділянки. (перелік юридичних послуг по землі)

Разом з тим, у вирішенні питання про застосування відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки необхідно враховувати, що саме по собі встановлення судом наявності фактичного користування земельною ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, не є достатньою підставою для кваліфікації такого використання земельної ділянки як самовільного її зайняття. Читать далее

19.05.2011 року прийнято  Закон України №3390-17 Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, так що зберігайте чеки, адже відповідно до ч.2 ст. 7 цього Закону: «Будь-яка особа, яка ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або розповсюдження в будь-якій іншій формі в ході провадження господарської діяльності, відповідно до цього Закону несе відповідальність як виробник». Читать далее

Набирає чинності Закон, Декларація  вiд 07.04.2011  № 3206-VI Про засади запобігання і протидії корупції. (Додатково Дивись З.У. Про правила етичної поведінки) Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Читать далее