правознавство

Відповідно до ч. 3 ст. 31 ЦПК сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. Читать далее

Закон України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) регулює відносини, пов’язані із захистом персональних даних при їх обробці.

У відповідності зі статтею 2 Закону Державний реєстр баз персональних даних – це єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані базах персональних даних. Читать далее

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Читать далее

Набрав чинності Закон, що визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина. Дія цього закону, який поширюється на всіх осіб, які перебувають на території України, поширюється на такі сфери суспільних відносин:

громадсько-політична діяльність;

державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;

правосуддя;

трудові відносини;

охорона здоров’я;

освіта;

соціальний захист;

житлові відносини;

доступ до товарів і послуг;

на інші сфери суспільних відносин.

Згідно з ст. 14 цього Закону особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію, має право звернутися із скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду. При цьому, використання права звернення із скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду не може бути підставою для упередженого ставлення, а також не може спричиняти жодних негативних наслідків стосовно особи, яка використовує таке право.

При зверненні до суду судовий збір не сплачується (ч.6-1 ст. 5 ЗУ “Про судовий збір”. Читать далее

Послуги професійного адвоката можна замовити тут.

Адвокатура є вкрай важливим інститутом правової держави, який діє для захисту конституційних прав і свобод громадян. Саме тому Конституція України у статті 59 визначила особливе місце адвокатури України. Читать далее

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Цей Закон визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Читать далее

Про правила етичної поведінки

Цей Закон визначає керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм. Читать далее

Кримінальний процесуальний кодекс України 

ЗМІСТ Читать далее

З цієї статті ви дізнаєтесь, що таке вина, презумпція і як ці поняття розглядаються в таких галузях права, як цивільне, кримінальне та податкове.

Для початку трохи розглянемо визначення термінів. Отже, презумпція. Походить дане слово від латинських слів praesumere – передчувати, передбачати, вгадувати та praesumptio – припущення). По суті, презумпція – це припущення про настання достовірного юридичного факту, яке закріплене відповідними нормами. Як ви знаєте припущення є спростовні і неспростовні. Спростовні презумпції (припущення) – це існування факту припущення до моменту, встановлення (доведеності) іншого. Неспростовні презумпції – це існування факту припущення, навіть при можливості встановленні іншого (наприклад, недієздатність особи до досягнення певного віку, встановленого у законодавстві). Якщо презумпція походить від закріпленого відповідними нормами припущення. То за загальним принципом, вина походить від протиправності якихось дій, або бездіяльності. З цього слідує, що для наявності вини необхідно настання якоїсь події, яка б суперечила якомусь табу. Читать далее

Цивільний процесуальний кодекс України

Зміст документу

Цивільний процесуальний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 13

Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 13 Читать далее