пенсії

Правовий статус ветеранів війни, забезпечення створення належних умов для їх життєзабезпечення визначає Закон України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон). Читать далее

“Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними” (стаття 46 Конституції України).

Читать далее

Конституція України визначила право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Читать далее

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом “єдиного вікна” (далі – Положення), що додається. Читать далее

     З метою здійснення у 2012 році заходів щодо поетапного до 2015 року підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
  Читать далее

     Верховна Рада України прийняла Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів у якому п о с т а н о в л я є:

      I. Внести зміни до таких законів України: Читать далее

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із зверненням до негайного виконання постанов, прийнятих у справах про оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, у порядку скороченого провадження, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України Читать далее

Починаючи з 1 жовтня 2011 року відповідно до Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” від 08.07.2011 р. № 3668-VI, яким вносяться зміни, зокрема, до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. № 1058-IV Цим законодавчим актом підвищений пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію за загальним законом, з 55 до 60 років, поступово збільшуючи його на 6 місяців кожний рік протягом 10 років. Читать далее

Держава гарантує право на пільгове пенсійне забезпечення працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів.

Специфіка пільгового пенсійного забезпечення даної категорії громадян пов’язана із особливими умовами, характером та тривалістю роботи, наявністю і тривалістю спеціального трудового стажу, що дає їм право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Читать далее

Відповідно до пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384, правління Пенсійного фонду України Постановою від 25.07.2011 за N 20-1 П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), таку зміну: Читать далее