реєстрація

Одним із завдань, покладених Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” на відділи державної реєстрації актів цивільного стану, є внесення змін до актових записів цивільного стану. Читать далее

Права та обов’язки матері, батька щодо дитини та права та обов’язки дитини щодо матері, батька є особистими (немайновими).

Загальними підставами виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини є походження дитини від них, тобто наявність кровного споріднення та реєстрація цього походження у порядку, встановленому законом. Читать далее

Питання державної реєстрації смерті регулюються статтею 17 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, главою 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 N 3307/5). Читать далее

     Народження фізичної особи та її походження згідно з законодавством підлягає державній реєстрації органами державної реєстрації актів цивільного стану.
     Підставою виникнення правовідносин між батьками та дітьми є походження останніх від батьків, засвідчене в установленому законом порядку.
     Тому важливою умовою для проведення такої реєстрації є пред’явлення документа, що підтверджує факт народження дитини певною жінкою. За вимогами законодавства саме на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження дитини визначається її походження від матері. Читать далее

     Органи державної реєстрації актів цивільного стану на підтвердження проведеної державної реєстрації актів цивільного стану видають відповідні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
      Видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану забезпечує офіційне визнання та підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті та сприяє належній реалізації законних прав та інтересів фізичної особи.
      Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Читать далее

Постновою КМУ від 11 травня 2011 р. N 491 затверджено Порядок державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі.

Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації у Спадковому реєстрі заповітів і спадкових договорів, посвідчених в Україні, а також посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів.

Спадковим реєстром є електронна база даних, яка містить відомості про посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти і спадкові договори, заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину.

Порядок внесення до Спадкового реєстру відомостей про посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти і спадкові договори визначається Мін’юстом.

Держателем Спадкового реєстру є Мін’юст. Читать далее

Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України. Читать далее

Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Особи, які подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. Читать далее

Державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі:

1)      документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою; Читать далее

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у встановлених законом випадках.

Державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою. Читать далее