трудові відносини

Читать далее

У зв’язку з листом Адміністрації Президента України від 11 січня 2012 № 03-01/107 Міністерство юстиції розглянуло звернення <…> щодо поняття “члени керівних органів”, а також щодо необхідності укладення трудового договору з “членами керівних органів” і у своєму Листі від 08.02.2012 № 10-0-3-12/8.1 повідомило наступне. Читать далее

Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 402, НАКАЗУЮ:

Читать далее

Конституційний Суд України  розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу. Читать далее

Відповідно до статті 43 Конституції України ( 254к/96-ВР ) кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Читать далее

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Читать далее

Соціальний захист громадян від безробіття є пріоритетним напрямом розвитку України у сфері державної соціальної політики.
Безробітними відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та готові приступити до підходящої роботи, а також інваліди, які не досягли пенсійного віку, які не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу. Читать далее