судова практика

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних з визначенням майнового або немайнового характеру позовних заяв і відповідно ставок судового збору з таких заяв, та на доповнення Інформаційних листів Вищого господарського суду України від 25.08.2011 № 01-06/1175/2011, від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011 та від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу господарських судів на таке. Читать далее

Відповідно до статті 34 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, статті 360-7 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) доводимо до Вашого відома, що згідно з частиною другою статті 214 ЦПК України при виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу. Читать далее

Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва) Читать далее
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 06.11.2009 N 9 Читать далее

Л И С Т ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 16.01.2012 Читать далее

ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 30.03.2012  № 5

З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює кредитні правовідносини, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ дати судам такі роз’яснення: Читать далее

Вищий спеціалізований суд України оприлюднив листа в якому дає роз’яснення чи підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства вимоги фізичної чи юридичної особи до Держави Україна в особі Державного казначейства України про відшкодування шкоди, завданої судами (суддями) при здійсненні правосуддя. Зокрема Суд вважає, що застосування законодавчого положення про те, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, відшкодовується на загальних підставах, можливе у випадку, коли предметом позову є інші дії чи бездіяльність, зокрема, суду, які не пов’язані зі здійсненням правосуддя, відправленням судочинства, яке має на меті прийняття акту органом судової влади. Читать далее

На доповнення до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 ( v_249600-11 ) “Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів” доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, Читать далее

На доповнення до інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 ( v_249600-11 ) “Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів” доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом XII-2 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ). Читать далее

У зв’язку з переходом 01.01.2012 Державної адміністрації залізничного транспорту України “Укрзалізниця” та залізниць України з паперового на електронне оформлення документів під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.
Відповідно до статті 307 Господарського кодексу України ( 436-15 ), приписи якої кореспондуються зі статтею 909 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі – ЦК України), договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладання договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної накладної, коносамента тощо) відповідно до вимог законодавства. Читать далее