захист в суді

Дана стаття буде корисною для тих хто планує звернутись із скаргою  про перегляд рішення господарського суду в апеляційному порядку.

Якщо Ви не можете скласти скаргу про перегляд рішення або ухвали господарського суду в касаційному порядку, або невпевнені у своїх силах, чи у Вас просто недостатньо часу. Ви можете звернутись по допомогу до нас, докладніше.

Зміст апеляційної скарги (ст.. 94 Господарського процесуального кодексу України): Читать далее

Дана стаття буде корисною для тих хто планує звернутись за захистом своїх прав до  господарського суду України.

Якщо Ви не можете скласти скаргу про перегляд рішення або ухвали господарського суду в касаційному порядку, або невпевнені у своїх силах, чи у Вас просто недостатньо часу. Ви можете звернутись по допомогу до нас, докладніше.

Вимоги до змісту позовної заяви визначені ст.. 54 Господарського процесуального кодексу України (надалі ГПК). Відповідно до вказаної статті у позовній заяві повинно бути вказано наступне: Читать далее

7 липня 2010 року було внесено зміни до статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України  (надалі – КАС України), які набули чинності з 30 липня 2010 року.
Згідно із зазначеними змінами загальний строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи, визначений частиною другою статті 99 КАС України, зменшено з одного року до шести місяців. (Вартість послуг у спорах з органами державної податкової служби) Читать далее

Протягом всього періоду становлення України як незалежної, демократичної, правової держави, в якій права та інтереси людини і громадянина проголошено Конституцією України найвищою соціальною цінністю, що визначає спрямованість розвитку і діяльності держави, одним із найактуальніших питань залишається реформування судової системи.

З моменту вступу до Ради Європи у 1995 році Україна визнала необхідність приведення системи правосуддя у відповідність до визнаних європейських стандартів.
Першими законодавчими актами, прийнятими в Україні з часу здобуття незалежності стали Закон України “Про статус суддів” (1992 року) та Закон України “Про судоустрій України” (2002 року), які визначили правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів та статус суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування тощо. Читать далее

За змістом частини першої статті 91 ГПК апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Прийняття і розгляд апеляційної скарги на рішення, яке набрало законної сили, можливе лише з дотриманням приписів частини другої статті 93 ГПК щодо відновлення строку подання скарги. Відповідно до частини другої статті 93 ГПК Апеляційна скарга, яка подана після закінчення строків, залишається без розгляду, якщо апеляційний господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для відновлення строку, про що постановляється ухвала. Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень частини четвертої статті 91 ГПК. Читать далее

Рішенням Конституційного Суду України вiд 16.06.2011 за № 6-рп/2011,  визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення абзацу шостого статті 2 Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” від 20 квітня 2000 року N 1684-III  у редакції Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги” від 21 квітня 2011 року N 3298-VI.

Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ (Витяг) Читать далее

Питання про те, чи підвідомча господарському суду справа у спорі, що виник із земельних правовідносин, вирішується залежно від того, який характер мають спірні правовідносини, тобто чи є вони приватноправовими чи публічно-правовими, та чи відповідає склад сторін у справі статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК).

З цією метою господарські суди аналізують предмет позову, підстави позову і зміст позовних вимог. Читать далее

Відповідно до статті 207 ЗК України втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, підлягають відшкодуванню. (перелік юридичних послуг по землі)

Отже, при вирішенні пов’язаних з цим спорів, повинна бути встановлена наявність передбачених законом підстав для зміни відповідачем категорії земельної ділянки, яка знаходилася у запасі на території відповідної ради, з земель сільськогосподарського призначення на землі іншої категорії. За вимогами статті 20 ЗК така зміна має бути здійснена за рішенням повноважного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Читать далее

Наказом керівника апарату Верховного Суду України від 06.05.2011 за N 16/0/18-11 Затверджено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Верховному Суді України
, наступного змісту: Читать далее

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Саме в запровадженні механізму реального захисту громадянами своїх прав у суді полягає здійснення функцій правової держави та її утвердження як такої.

На сьогодні судова практика свідчить про неоднозначність підходів до розв’язання проблем, які виникають під час визначення судової юрисдикції щодо вирішення справ, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність органів дізнання, слідства та прокуратури, вчинені під час розгляду заяв чи повідомлень про злочини, зокрема заяв про порушення кримінальної справи: одні суди вважають, що такі справи потрібно розглядати в порядку кримінального судочинства, а інші їх відносять до юрисдикції адміністративних судів.

Читать далее