Увага, акція! Вартість абонетного юридичного обслуговування першого місяця лише 350,00 грн.

Сьогодні, у мережі Інтернет є безліч різноманітних шаблонів договорів, актів приймання-передачі, претензій, позовних заяв, статутів, тощо. Здавалось би, що може бути простіше, скачав, заповнив реквізити і підписав. Але на справді все набагато складніше. Шаблонні документи, передбачають лише ознайомлення із формою документу та не містять основних елементів, що притаманні саме цій, конкретній,  господарській операції. Така ж ситуація і з іншими документами, особливо із позовними заявами. Адже предмет і підстава позову майже завжди унікальні та стосуються конкретного спору. Змінити предмет або підставу позову можливо лише до початку розгляду справи по суті, тому інколи, юристу до якого звернувся підприємець, дуже складно змінити хід справи. Те ж саме, стосується і інтернет консультацій, бо в більшості випадків вони пишуться юристами для юристів, а тому необхідно вміти читати між рядків, бо загально відомі обставини, які упускаються юристами не відомі пересічним громадянам.

В інших випадках, підприємці беруть на роботу молодих юрисконсультів, які не мають практичного досвіду, але обходяться підприємству значно дешевше. Звісно, вони мають гарні теоретичні знання, але майже не мають практичного досвіду, а тому не можуть аргументовано відстоювати свою думку перед керівництвом.

Звертатись до професійних юристів можна і по мірі необхідності, у більшості випадків, кожного разу до іншого.

Якщо ні один із перелічених варіантів Вам не підходить, бо Ви вмієте цінувати власний час і розумієте, що підприємець повинен заробляти гроші, а не копирсатись у паперах. Тоді, ми готові здійснювати юридичний супровід поточної діяльності Вашого підприємства.

Ми пропонуємо просту і прозору схему юридичного супроводу, що полягає у абонентному юридичному обслуговуванні господарської діяльності нашими професійними юристами.

Ми практикуємо у сфері трудового (включаючи охорону праці), податкового, договірного, земельного, корпоративного та адміністративного права. Маємо великий досвід у супроводі господарських та адміністративних судових процесів.

У нас є досвід в обслуговуванні торгових підприємств, сільгосппідприємств, приватних підприємців, промислових підприємств, підприємств сфери побутового обслуговування, медичних центрів, тощо.

Займайтесь Власними справами, а юридичну рутину залиште нам і нехай усі Ваші бізнес процеси будуть виваженими, проекти успішними!

Вартість абонентного юридичного обслуговування від 750 гривень за місяць. Дзвоніть, домовимось.

РОСІЙСЬКОЮ

Юридическое обслуживание предприятий.

Внимание, акция! Стоимость абонентного юридического обслуживания первого месяца 350,00 грн.

Сегодня, в сети Интернет существует множество разнообразных шаблонов договоров, актов приема-передачи, претензий, исковых заявлений, уставов и т.д.. Казалось бы, что может быть проще, скачал, заполнил реквизиты и подписал. Но на деле, все гораздо сложнее. Шаблонные документы, предусматривают лишь ознакомление с формой документа и не содержат основных элементов, присущих именно этой, конкретной, хозяйственной операции. Такая же ситуация и с другими документами, особенно с исковыми заявлениями. Ведь предмет и основание иска почти всегда уникальны и касаются конкретного спора. Изменить предмет или основание иска возможно только до начала рассмотрения дела по существу, поэтому иногда, юристу к которому обратился предприниматель, уже очень сложно изменить ход дела. То же самое, касается и интернет консультаций, поскольку в большинстве случаев они пишутся юристами для юристов, а потому необходимо уметь читать между строк, так-как общеизвестные обстоятельства, упускаются юристами не известны гражданам.
В других случаях, предприниматели берут на работу молодых юрисконсультов, которые не имеют практического опыта, но обходятся предприятию значительно дешевле. Конечно, они имеют хорошие теоретические знания, но почти не имеют практического опыта, а потому не могут аргументированно отстаивать свое мнение перед руководством.
Обращаться к профессиональным юристам можно и по мере необходимости, в большинстве случаев, каждый раз к другому.
Если ни один из перечисленных вариантов вам не подходит, потому что Вы умеете ценить собственное время и понимаете, что предприниматель должен зарабатывать деньги, а не копаться в бумагах. Тогда, мы готовы осуществлять юридическое сопровождение текущей деятельности Вашего предприятия.
Мы предлагаем простую и прозрачную схему юридического сопровождения, которое заключается в Абонентном юридическом обслуживании хозяйственной деятельности нашими профессиональными юристами.
Мы практикуем в сфере трудового, налогового, договорного, земельного, корпоративного и административного права. Имеем большой опыт в сопровождении хозяйственных и административных судебных процессов.
У нас есть опыт в обслуживании торговых предприятий, сельхозпредприятий, частных предпринимателей, промышленных предприятий, предприятий сферы бытового обслуживания, медицинских центров и т.д..

Занимайтесь своими делами, а юридическою рутину оставьте нам, и пусть все Ваши бизнес процессы будут взвешенными, а проекты успешными!
Стоимость абонентского юридического обслуживания от 750 гривен в месяц. Звоните, договоримся.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс